White-tailed Eagle2002

White-tailed Eagle2002

Summary:

Species Action Plans White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)

This species has an extremely large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 30% decline over ten years or three generations). The population size may be moderately small to large, but it is not believed to approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion (10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as Least Concern. [source: Birdlife.org]

This species has an extremely large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 30% decline over ten years or three generations). The population size may be moderately small to large, but it is not believed to approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion (10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as Least Concern. [source: Birdlife.org]

White-tailed Eagle[White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) Europe 2002]
The natural distribution of the White-tailed Eagle comprises most of Europe and central and northern Asia and extends to Greenland in the west. Of course, the population status and conservation status and the main threats to the species vary over this wide area, but there are conservation needs and priorities that will apply generally. Historically, natural populations were greatly reduced over the species entire range as the result of persecution and the species was even entirely exterminated from a number of countries, notably in Europe. Legislative protection from killing enforced during the 20th century halted the decline of remaining populations in Europe but new human-induced threats emerged and increased in importance, such as land development and chemical pollution. Protective measures and the ban of some persistent, bio-accumulating chemicals during the last three decades of the 20th century eventually resulted in improved breeding success and increasing populations, especially in northern and central Europe. However, populations remain small in several countries and the species is currently classified as critically endangered in two, endangered in seven, and vulnerable in seven countries in Europe. The total number of pairs of the nominate race Haliaeetus albicilla is currently estimated at approximately 7,000 pairs (Table 1). The total number of pairs of the Greenland subspecies H. a. groenlandicus is estimated at only 150-170 pairs.

Citation

Björn Helander and Torsten Stjernberg (2003). Action Plan for the conservation of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla)

Download SAP


White-tailed Eagle[White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) Sweden 2010]
Havsornens utbredning i varlden omfattar Europa och Asien fran Japan och Kamtjatka i oster till Atlantkusten och Gronland i vaster. I Sverige har arten tidigare funnits naturligt i nastan hela landet. Havsornen har hackat langs kusterna samt sjoar och vattendrag overallt dar det funnits lampliga botrad, och i sallsynta fall aven pa kala skar och i bergbranter. Arten har varit akut hotad i landet tva ganger under de senaste 100 aren. Genom forfoljelse utrotades havsornen fran nastan hela landet runt sekelskiftet 1900, men en viss aterhamtning skedde efter fridlysningen 1924. Under 1950- och 60-talet minskade bestandet ater, nu pa grund av miljogifter som slog ut reproduktionen. Den reproducerande populationsstorleken vid Ostkusten uppgick i borjan av 1970-talet till bara ett tiotal par av de ca 40 par som aterstod och populationen riskerade att slas ut. En stabilisering kunde astadkommas genom naturvardsatgarder och under 1990-talet skedde en stark aterhamtning av reproduktionen. Bestandet har expanderat langs Ostersjokusten och aven atertagit hackningsmiljoer i stora delar av inlandet. Populationen beraknas 2009 uppga till minst 550 revirhallande par.

Citation

Åtgärdsprogram för havsörn 2009-2013 (Haliaeetus albicilla) Hotkategori: missgynnad (NT) Programmet har upprättats av Björn Helander, Projekt Havsörn NATURVÅRDSVERKET

Download SAP


Conservation Status

  • #naam# status Least Concern
Join the discussion