Spoonbill

Spoonbill

Summary:

Literature Spoonbill
[order] Ciconiiformes | [family]

Spoonbill determination[order] Ciconiiformes | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea leucorodia | [UK] Spoonbill | [FR] Spatule blanche | [DE] Löffler | [ES] Espátula de Eurasia | [IT] Spatola bianca | [NL] Lepelaar


Literature

Title
Microverontreinigingen in lepelaarkuikens uit het Zwanenwater
Author(s): B. van Hattum, K. Swart en B. van der Horst
Abstract: De broedkolonies van de lepelaar (Platalea leucorodia) behoren tot de meest noordelijke in het verspreidingsgebied van de soort. Sinds het begin van de zestiger jaren heeft de soort sterk onder druk gestaan, met een dramatisch dieptepunt van minder d..[more]..
Source: Institute for Environmental Studies
download article (pdf)


Title
Dispersal and migration in Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia
Author(s): Le-Court C. & Aguilera E.
Abstract: Sightings of Eurasian Spoonbills marked at the Odiel marshes, SW. Spain, were analysed to determine the extent of philopatry, sites of dispersal and the temporal and spatial patterns of migration in this population. Odiel Spoonbills winter in the Sen..[more]..
Source: ARDEA 85 (2): 193-202
download article (pdf)


All of Threskiornithidae

  1. Bald Ibis
  2. Geronticus eremita
  1. Sacred Ibis
  2. Threskiornis aethiopicus
  1. Spoonbill
  2. Platalea leucorodia
Join the discussion